+31628118150

©2019 by SparkYoga. Proudly created with Wix.com

 Privacyverklaring en Voorwaarden

PRIVACYVERKLARING

20 mei 2018

 

ALGEMEEN

Als je lessen volgt bij SparkYoga dan heeft SparkYoga bepaalde informatie en gegevens van je nodig. Op de verwerking van je gegevens is wet- en regelgeving van toepassing, de Algemene verordening gegevensbescherming ( AVG).

Hieronder staat op rijtje gezet:
1. welke gegevens SparkYoga van jou verwerkt
2. waarom dat gedaan wordt
3. hoe er met je persoonsgegevens wordt omgaan, en
4. op welke wijze jij invloed kunt uitoefenen op de verwerking van je persoonsgegevens door SparkYoga.

OVER JOUW PRIVACY BIJ SPARKYOGA

SparkYoga respecteert de privacy van alle leerlingen en gebruikers van de website en het reserveringssyssteem en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die verschaft wordt vertrouwelijk wordt behandeld in overeenstemming met de betreffende wetgeving AVG. Hieronder wordt uitgelegd hoe, welke en waarom SparkYoga je gegevens gebruikt. En dit gebeurt uitsluitend met jouw toestemming.

WELKE GEGEVENS WORDEN DOOR SPARKYOGA VERZAMELD

SparkYoga verwerkt persoonsgegevens. Volgens de AVG is een persoonsgegeven ‘elk gegeven betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon’. Dit zijn dus alle gegevens die tot jouw persoon te herleiden zijn.

Gegevens van yogaleerlingen, proefleerlingen en geïnteresseerden in yoga
Bij het starten van het volgen van yogalessen bij SparkYoga worden gegevens verwerkt. Dit omvat je naam, telefoonnummer en je e-mailadres.

Gegevens via website formulieren
Via bezoek aan de website worden eveneens (persoons)gegevens verwerkt. Als je via de website een boekingsaanvraag doet of een vraag stelt, dan worden je naam en e-mailadres verwerkt.

De gegevens die je aanlevert zijn alleen voor de eigenaar van SparkYoga toegankelijk en inzichtelijk en worden geregistreerd in vergrendelde documenten en mailinglijsten. Deze zijn uitsluitend toegankelijk voor de eigenaar van SparkYoga.


Gegevens van websitebezoeken: surf- en klikgedrag
SparkYoga verzamelt informatie over bezoeken aan de website SparkYoga. Het gaat daarbij in eerste instantie om gegevens die jouw browser standaard naar elke website die je bezoekt stuurt. Denk daarbij aan je IP-adres, welke niet is terug te herleiden aan de identificatie van een persoon. Deze informatie wordt gebruikt om te kijken welke pagina’s op de website bekeken worden en hoe lang.

WAAR WORDEN DE PERSOONSGEGEVENS VOOR GEBRUIKT?

De verzamelde gegevens, en met name naam, telefoonnummer en e-mailadres worden door SparkYoga via een mailingslijst of app-groep gebruikt om leerlingen op de hoogte te stellen van activiteiten van de yogastudio, wijzigingen aan te kondigen, facturen te sturen, te communiceren over de stand van rittenkaarten etc.

Voor de facturatie en administratie maakt SparkYoga gebruik van het programma Bobclass. SparkYoga  heeft met Bobclass een “verwerkersovereenkomst” afgesloten. Hierin staat beschreven hoe Bobclass omgaat met beveiliging, data-veiligheid, geheimhouding en datalekken. Kijk verder op de website van Bobclass hoe zij omgaan met klantgegevens die worden aangeleverd door SparkYoga en privacy.

SSL CERTIFICERING WEBSITE

Jouw gegevens zullen te allen tijde worden beschermd en vertrouwelijk worden behandeld conform de Europese wetgeving en de Algemene Verordening Gegevensbescherming, opgesteld door het Nederlandse Ministerie van Justitie en Veiligheid. De website SparkYoga maakt gebruik van SSL certificering. Hierbij wordt gecontroleerd of de verbinding met jouw browser wel daadwerkelijk uitkomt op mijn website.

BEWAARTERMIJN VAN JOUW GEGEVENS

De termijn dat SparkYoga jouw gegevens bewaart, is voor een jaar nadat je de laatste les hebt gevolgd, tenzij je zelf aangeeft om je gegevens eerder te verwijderen.

JOUW GEGEVENS WORDEN NIET GEBRUIKT VOOR:

  • De adresbestanden van SparkYoga, de website en de externe diensten (Bobclass) maken géén gebruik van profilering of van geautomatiseerde besluitvorming. Dat betekent dat SparkYoga jouw gegevens niet gebruikt (of laat gebruiken) om de mailings of website anders te laten reageren op basis van jouw persoonlijke gegevens.

  • SparkYoga zal jouw persoonlijke gegevens niet aan derden verkopen en zal deze uitsluitend aan derden ter beschikking stellen die zijn betrokken bij het uitvoeren van de administratie.

JOUW RECHTEN VANUIT DE PRIVACY WETGEVING

Je bent niet verplicht om je persoonlijke gegevens te verstrekken aan SparkYoga. Je begrijpt dat als je wilt deelnemen aan de lessen, SparkYoga wel een aantal minimale gegevens nodig heeft om in contact met je te zijn.

Je hebt het recht op inzage, correctie en verwijdering van je gegevens. Een telefoontje of e-mail met je wens is genoeg om hiervan gebruik te maken. Je hebt ook altijd het recht om de gegeven toestemming voor een bepaalde verwerking van je gegevens in te trekken. 

Al je rechten op een rijtje:

  • Je hebt het recht op dataportabiliteit. Het recht om je persoonsgegevens over te dragen.

  • Je hebt het recht op Het recht om ‘vergeten’ te worden.

  • Je hebt het recht op inzage. Dat is jouw recht om de persoonsgegevens die SparkYoga verwerkt in te zien.

  • Je hebt het recht op rectificatie en aanvulling. Het recht om de persoonsgegevens die je verwerkt te wijzigen.

  • Je hebt het recht op beperking van de verwerking: Het recht om minder gegevens te laten verwerken.

  • Je hebt het recht met betrekking tot geautomatiseerde besluitvorming en profilering. Oftewel: het recht op een menselijke blik bij besluiten.

  • En je hebt het recht om bezwaar te maken tegen de gegevensverwerking.

HEB JE EEN KLACHT OVER DE VERWERKING VAN JE GEGEVENS?

Als je een klacht hebt over de verwerking van je persoonlijke gegevens bij SparkYoga, neem dan contact op met SparkYoga. Wanneer we er samen niet uitkomen, kun je besluiten een klacht in te dienen bij de officiële privacytoezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. De Autoriteit Persoonsgegevens houdt toezicht op de naleving van de wettelijke regels voor bescherming van persoonsgegevens en adviseert over nieuwe regelgeving.

VRAGEN?

Hopelijk ben je zo voldoende geïnformeerd. Mocht je nog vragen hebben, neem dan contact op via sparkyoga_marlies@outlook.com